Facebook

Nagrania z sympozjum sejmowego 2017

Nagrania zostały zarejestrowane podczas sympozjum: Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – wychowawca wolnych ludzi, które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 18 marca 2017r.

Nagrania zostały przygotowane przez Diakonię Społeczną Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej na podstawie transmisji opublikowanej przez Sejm RP.

WERSJA ON-LINE: YOUTUBE

WERSJA MP3 DO POBRANIA TUTAJ 

Oryginalne nagrania na stronie sejmu:  TUTAJ

Organizatorzy sympozjum:
– Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
– Ruch Światło-Życie
– Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

LISTA PLIKÓW:

01. Robert Telus – Otwarcie sympozjum i przywitanie gości
02. Andrzej Dera – List od prezydenta RP Andrzeja Dudy
03. Adam Podgórski – List od marszałka sejmu RP Marka Kuchcińskiego
04. Antoni Macierewicz – Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej
05. Henryk Kowalczyk – Wprowadzenie w tematykę sympozjum
06. Mieczysław Ryba – Ks. Franciszek Blachnicki – człowiek wolny w czasach zniewolenia
07. Piotr Kulbacki – Kościół wspólnotą ludzi wolnych
08. Marek Sędek – Pedagogia wolnego człowieka
09. Krzysztof Wojcieszek – Prawda i wolny człowiek
10. Katarzyna i Paweł Maciejewscy – Rodzina środowiskiem wolnego człowieka
11. Robert Derewenda – Suwerenność wewnętrzna a polityka w ujęciu ks. F. Blachnickiego
12. Michał Drożdż – Media w służbie wychowania wolnego człowieka
13. Krzysztof Brzózka – Wychowanie trzeźwego człowieka
14. Podsumowanie i zakończenie sympozjum

PROGRAM SYMPOZJUM

10.00-10.10 Otwarcie sympozjum – Robert Telus, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu (Prawo i Sprawiedliwość, Opoczno)
10.00-10.20 Wprowadzenie w tematykę sympozjum – Henryk Kowalczyk, minister – członek Rady Ministrów,
przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
10.20-10.40 Ks. dr hab. Franciszek Blachnicki – człowiek wolny w czasach zniewolenia – dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
10.40-11.00 Kościół wspólnotą ludzi wolnych – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Łódź-Lublin)
11.10-11.20 Otwarcie wystawy o ks. Franciszku Blachnickim w hallu Sejmu RP
12.00-12.20 Pedagogia wolnego człowieka – ks. dr Marek Sędek, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
(Krościenko n. Dunajcem – Warszawa)
12.20-12.40 Prawda i wolny człowiek – dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSNS
(Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, Warszawa)
12.40-13.00 Rodzina środowiskiem wolnego człowieka – dr Katarzyna Maciejewska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
14.00-14.20 Suwerenność wewnętrzna a polityka w ujęciu ks. F. Blachnickiego – dr Robert Derewenda,
Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego (Lublin)
14.20-14.40 Media w służbie wychowania wolnego człowieka – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJP II
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów-Kraków)
14.40-15.00 Wychowanie trzeźwego człowieka – mgr Krzysztof Brzózka,
​ Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Warszawa)
15.00-15.30 Podsumowanie sympozjum


Komentowanie jest zablokowane

-->