Facebook

[NAGRANIA VIDEO] Konferencja #podziwiamBlachnickiego

Serdeczne podziękowania za posługę Mirka Puk ze Studio Filmowe MIRATOR oraz całej obsłudze technicznej 🙂

Konferencja od godz. 9.00 do 15.00

Konferencja: Prorocka umiejętność odczytywania znaków czasu Czcigodnego Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego – Prelegent: ks. Biskup dr Adam Wodarczyk

 

Oazowa kanapa, czyli początki Ruchu Światło–Życie we wspomnieniach oazowiczów: Barbara Hyży, Wojciech i Małgorzata Ambrosiewicz, Teresa i Rajmund Żelewscy, ks. Andrzej Regent, ks. biskup Edward Zielski, ks. dr Antoni Dunajski, ks. Piotr Topolewski, Teresa Adrianowska

 
Konferencja: Uniwersalność pasterskiej wizji Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego na przykładzie Movimento Evangelizador Luz–Vida – Prelegent Ks. Biskup Edward Zielski – ordynariusz diecezji Săo Raimundo Nonato w Brazylii

 

Eucharystia ze Słowem Bożym wygłoszonym przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło–Życie księdza Marka Sędka


Komentowanie jest zablokowane

-->