Facebook

Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji

Pod koniec grudnia uczestniczyliśmy w OJDE (Oaza Jedności Diakoni Ewangelizacji) w Częstochowie. Wraz z innymi dzieliśmy się tym co dzieje się na niwie ewangelizacji w naszej diecezji, ale też zastanawialiśmy się do czego konkretnego Pan Bóg nas wzywa i co konkretnego możemy zrobić jako DE, Ruch Światło-Życie. W załączniku przysyłamy List Jedności CDE. Zachęcamy do lektury.
Podczas spotkania odbyła się również modlitwa wstawiennicza, w której modlono się za DE w poszczególnych diecezjach. Otrzymaliśmy słowo, którym chcemy się z Wami podzielić.
Pierwsze to słowo z listu do Rzymian 8, 35-39

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Drugie: „Uważajcie na Wasze fundamenty, aby woda ich nie podmyła”.
Kochani prosimy Was o przemodlenie tych słów i niech one, jak również słowa Listu Jedności staną się inspiracją do dzielenia się, dyskusji i działania.
 

Szczęść Boże,
Ewa i Bogdan Boike

Galeria zdjęć > KLIK

Relacja na oaza.pl > KLIK

 


Komentowanie jest zablokowane

-->