Facebook

I Diecezjalna Kongregacja Odpowiedzialnych

W dniach 15-17.06.2018 w Warzenku odbyła się I Diecezjalna Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej.

Ponad 100 osób na czele z Moderatorami, Diecezjalną Diakonią Jedności, Kręgiem Diecezjalnym, odpowiedzialnymi za wspólnoty młodzieżowe i dziecięce oraz członkami Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie zgromadziło się by budować jedność i służyć. W piątkowy wieczór odwiedził nas i Eucharystii przewodniczył Bp Zbigniew Zieliński.

Był to czas spotkania, czas modlitwy i czas zgłębiania Charyzmatu danego nam od Boga przez ręce Niepokalanej i posługę Ojca Franciszka Blachnickiego. Całość przebiegła w miłej, wspólnotowej atmosferze (radosnej – co widać na zdjęciach), tak angażującej, że zapomnieliśmy o rozpoczętym Mundialu.

Przygotowaniem zajął się zespół wyznaczony przez Diecezjalną Diakonię Jedności  – Monika, Marcin, Robert, Mirek, ks. Mateusz, ks. Michał. Schematem o który się oparliśmy była dobrze wszystkim znana metoda Ewangelicznej Rewizji Życia.

Widzieć – Zobaczyć Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej

Osądzić – konferencje: Jedność – ks. Andrzej, Diakonia – Rajmund

Działać – grupy zadaniowe w 7 tematach wyznaczonych na podstawie wniosków ze spotkań przygotowawczych (stworzonych, aby nadać Kongregacji charakter synodalny)

1. Formacja
Prezentacja etapów i przebiegu formacji w Ruchu Światło-Życie w różnych gałęziach (elementy wspólne i różnice), aktualne wyzwania i problemy
 
2. Odpowiedzialni
Animatorzy, moderatorzy, odpowiedzialni – prezentacja drogi formacji permanentnej, formacji specjalistycznej – potrzeb, aktualnej dostępności i braków
 
3. Służba w parafii 
Współpraca między gałęziami Ruchu, zaangażowanie w parafię + zakres odpowiedzialności przekazywanej następcom (Vademecum Pary Rejonowej i Odpowiedzialnego Wspólnoty Młodzieżowej)
 
4. Diakonie Diecezjalne 
Abstrahując od aktualnej sytuacji – jakie DD są u nas potrzebne, jakimi tematami powinny się zajmować, jakie kryteria spełniać, żeby móc się nazywać DD
 
5. Regulamin DDJ
Kto, co, kiedy, po co, do kogo i dlaczego 🙂 jakie decyzje i jak podejmować. co przekazać następcom (Vademecum odpowiedzialnych za Diakonie Diecezjalną)
 
6. Linia komunikacyjna
Jak informować, o czym informować, jak docierać z informacją, z jakich narzędzi korzystać, jak nie dać się zwariować i nie doprowadzić do szału innych 🙂
 
7. Centrum RŚŻ Arch Gda
Czego potrzebujemy i jak to zrealizować

 

Wnioski z grup oraz prezentacje zostaną opublikowane do 30.09

 

W sobotni wieczór Krąg Diecezjalny w obecności Moderatora Diecezjalnego, Diecezjalnego Moderatora Domowego Kościoła i Pary Filialnej Domowego Kościoła dokonał wyboru 3 par kandydatów na nową Parę Diecezjalną.

 

zdjęcia od Krzysztofa Cymbaluka

https://photos.app.goo.gl/xzXrkFTDv2q755Hj7


Komentowanie jest zablokowane

-->