Facebook

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY – 2018

TEMAT: WYRUSZYĆ W DROGĘ

Dzień ten będzie okazją do pochylenia się nad dynamiką procesu rozwoju wiary, nad zdolnością do metanoi i duchowej odnowy,
a więc do stawiania sobie wymagań i duchowego wzrastania.           czytaj więcej >>>

Młodość to czas ideałów, stawiania sobie szczytnych celów, pierwszych samodzielnych kroków. Czas rozwoju, wzrastania i nowych wyzwań. Czas zostawiania za sobą tego, co dziecinne, by brać odpowiedzialność za siebie, swoją wiarę, swoje wybory, za drugiego człowieka. Pochylając się nad tematem roku: „Młodzi w Kościele”, w czasie adwentowych Dni Wspólnoty chcemy pytać o świeżość i dynamizm naszej wiary.

Maryja, młoda dziewczyna z Nazaretu, jest dla nas wzorem Nowego Człowieka, który przez postawę służby i miłość agape odpowiada najpełniej na wezwanie Pana.

DNI WSPÓLNOTY

W ciągu roku przeżywamy 4 dni wspólnoty:

  1. postoazowy (odbył się 23.09 w Jastarni)
  2. adwentowy (w grudniu – w rejonach)
  3. wielkopostny (17.03.2019 r. – w rejonach)
  4. paschalny (12.05.2019 r. – diecezjalny)

Celem dni wspólnoty jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Ale jest to także czas służby, czas dzielenia się swoimi doświadczeniami i czas odpowiedzialności za Ruch, a tym samym za Kościół.

W roku 2018 Dni Wspólnoty mają następujące tematy:

Dni wspólnoty 2018/2019  – Młodzi w Kościele – Wprowadzenie ( z materiałów ogólnopolskich na Dni Wspólnoty)

Podejmując w Ruchu Światło-Życie temat roku „Młodzi w Kościele”, dotykamy dwóch podstawowych aspektów tego zagadnienia. Z jednej strony, każdy wierzący jako „nowy człowiek”, niezależnie od wieku, powinien odnaleźć i wypełnić swoje zadanie w Kościele. Zatem nowość życia, podobnie jak młodość, w sensie ewangelicznym, nie zależy od liczby lat, ale jest znakiem bliskości z Jezusem i owocem napełniania się Jego Duchem. Nie można jednak zatrzymać się wyłącznie na takim przenośnym rozumieniu młodości. Synod biskupów i wyzwania stojące przed Ruchem, które stały się inspiracją dla tematu pracy rocznej, wyraźnie wskazują, że wszyscy jesteśmy wezwani, by ze szczególną troską pochylić się nad duchowością współczesnej młodzieży, która poszukuje swojego miejsca w życiu i wchodzi na drogi wiary. Proponowane konspekty dni wspólnoty będą podejmowały obydwa aspekty tego tematu.

W cyklu porekolekcyjnym „Zobaczyć drogę” zatrzymamy się przy odkrywaniu powołania życiowego i zadań, które stawia przed nami Bóg.

Cykl adwentowy „Wyruszyć w drogę” będzie okazją do pochylenia się nad dynamiką procesu rozwoju wiary, nad zdolnością do metanoi i duchowej odnowy, a więc do stawiania sobie wymagań i duchowego wzrastania.

W cyklu wielkopostnym „Zaprosić na drogę” podejmiemy temat ewangelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem posłania do ludzi młodych.

W końcu cykl paschalny „Towarzyszyć w drodze” stanie się sposobnością do odkrycia w życiu „nowego człowieka” znaczenia wspólnoty, relacji międzyludzkich oraz zaangażowania w dobro wspólne.


Komentowanie jest zablokowane

-->