Facebook

28-29 września 2019 r. – 39. Ogólnopolska Pielgrzymka KWC

Serdecznie zapraszamy na 39 Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Wyjazd 28 września wcześnie rano, nocleg w Częstochowie, powrót 29 września wieczorem.

Zapisy na pielgrzymkę z diecezji gdańskiej:

666-557-277

Zaproszenie od Moderatora Centralnej Diakonii Wyzwolenia

http://www.kwc.oaza.pl/39-ogolnopolska-pielgrzymka-kwc

Świetujemy w tym roku 40 rocznicę powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Dzieła Niepokalanej Matki Kościoła. W podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki napisał (rozdział I, punkt 4) :

Podejmując inicjatywę powołania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Ruch Światło-Życie nie zamierza ani sam przekształcić się w nowy ruch, i zrezygnować ze swojego dotychczasowego programu i ze swojej tożsamości na jego rzecz, ani włączać członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Ruchu Światło-Życie, ani traktować jej w całości jako swojej części i ekspozytury. Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma być samodzielnym, autonomicznym programem działania i wyzwolonym przez niego ruchem. Ruch Światło-Życie natomiast chce służyć tej sprawie, chce podjąć diakonię wyzwolenia w ramach Krucjaty, chce służyć jej ludźmi przygotowanymi do tego rodzaju apostolstwa i  ewangelizacji, oraz – wypracowanymi i wypróbowanymi już metodami formacji i działania, chce przy tym w całości włączyć się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to znaczy, że każdy członek Ruchu czułby się również członkiem Krucjaty, wyrażając to przynajmniej złożeniem deklaracji abstynenckiej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka byłaby ruchem zakrojonym na wielką skalę, starającym się zmobilizować wokół jednolitego programu i planu działania wszystkich ludzi dobrej woli pragnących ratować naród z zagrożenia.  

Zapraszamy na pielgrzymkę członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także wszystkich, którym bliska jest sprawa wolności i trzeźwości. Zachęcam też do rachunku sumienia wszystkich związanych z Ruchem Światło-Życie (rodziny, dorośli, młodzież) czy wypełnili wolę ks.F. Blachnickiego włączając sie w KWC i angażując się w podejmowane przez KWC różne akcje i działania (diakonię wyzwolenia)?

Te myśli do rachunku sumienia chcę wzmocnić słowami papieża Franciszka skierowanymi do młodych i całego Ludu Bożego w Posynodalnej Adhortacji apostolskiej Christus Vivit :

Chciałbym się teraz zastanowić nad powołaniem rozumianym w ścisłym sensie wezwania do konkretnej służby dla innych.(…) Twoje powołanie nie polega tylko na czynościach, jakie musisz wykonać, chociaż sie w nich wyraza. Jest czymś więcej, jest drogą ukierunkowującą wiele trudów i działań w stronę służby. (Nr 253, 255)                          

 

Program Pielgrzymki KWC Niedziela 29 września 2019 Jasna Góra

10.00 Spotkanie w Auli Świetego Jana Pawła II

12.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu – Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk

          Posiłek

15.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

 

Kongresem KWC i Pielgrzymką KWC na Jasnej Górze zainicjujemy Peregrynację Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka po diecezjach. (…)

 

                                         W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

                                                      Ks.Wojciech Ignasiak


Komentowanie jest zablokowane

-->