Facebook

Aktualności

Wprowadzenia Liturgiczne III. Kolekta

Zwieńczeniem obrzędów wstępnych jest modlitwa wprowadzająca do liturgii Słowa, zwana kolektą. Słowo kolekta pochodzi od łacińskiego czasownika colligo, colligere, co oznacza: zbierać razem. Zatem samo słowo wskazuje na charakter tej modlitwy, iż jest to chwila, w której kapłan zbiera wszystkie nasze modlitwy. Zaczyna się ona wezwaniem kapłana „Módlmy się”,  po którym następuje cisza. To jest dobry moment by oddać Panu Bogu swoją intencję, z którą przychodzimy na Eucharystię, a także uświadomić sobie Jego obecność. Później następuje treść modlitwy skierowanej do Boga, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Nie bądźmy wCzytaj więcej

Kategoria: Diakonia Liturgiczna

Wprowadzenia Liturgiczne II. Postawa służby podczas Liturgii

Służcie Panu z weselem, wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim (Ps 100,2). W Krościenku, sercu naszego Ruchu, znajduje się kaplica pod wezwaniem Chrystusa Sługi. Nasz założyciel w ten sposób wskazał postawę, do której prowadzi nasza formacja – bezinteresownej służby. Przejawia się ona także w przeżywaniu liturgii. … wypełniamy te różne znaki, różne czynności liturgiczne, swoim osobowym zaangażowaniem w duchu wiary i miłości. Dzięki temu liturgia staje się żywą liturgią.1 Ksiądz Blachnicki często podkreślał, że pierwsza w liturgii jest postawa wewnętrzna. To z niej wypływa wszystko inne: czy klękam, czy śpiewam,Czytaj więcej

Kategoria: Diakonia Liturgiczna

Wprowadzenia Liturgiczne I. Przygotowanie do Eucharystii

  Służcie Panu z weselem, wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim… Wstępujcie w bramy Jego wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki (Ps 100,2.4) Przygotowanie do przeżycia liturgii zaczynamy już w domu. Ważnym ich elementem jest post eucharystyczny, rozpoczynający się godzinę przed Komunią świętą, który jest zewnętrznym znakiem naszego przygotowania duchowego. Podobnie jest z wyborem schludnego, odświętnego stroju wyrażającego nasz szacunek i radość ze Spotkania. Niewątpliwie jednym z najważniejszych przygotowań jest nasza troska o przeżywanie każdej Eucharystii w łasce uświęcającej. Praktyką, która dla wielu może być pomocą w głębszym przeżywaniuCzytaj więcej

Kategoria: Diakonia Liturgiczna

Pójdź za Mną! Liturgiczna Służba Ołtarza

  Jako wspólnota mamy potrzebę. Zgranej, gotowej do służby, pełnej ducha Bożego Liturgicznej Służby Ołtarza. Jako wspólnota mamy potencjał – wielu mężczyzn, chętnych do posługi Panu Bogu i ludziom. Takich, którzy szczególnie w liturgii spełniają swoje powołanie w Kościele. Pragniemy aby potrzeba spotkała się z ogromnym potencjałem, który mamy i powstała grupa mężczyzn i chłopców (ojców i synów) gotowych go służby w pierwsze poniedziałki, na dniach wspólnoty i innych Mszach Ruchu, czyli Liturgiczna Służba Ołtarza. Może stać się to doskonałą okazją do rodzinnej służby i kształtowania relacji ojciec-syn, także przyCzytaj więcej

Kategoria: Diakonia Liturgiczna

Konferencja na Dniach Skupienia Odpowiedzialnych DK 2016

W ostatni weekend Diecezjalna Diakonia Liturgiczna miała możliwość udzielenia prezentacji „Liturgia – podejście praktyczne” na dniach skupienia odpowiedzialnych Domowego Kościoła naszej archidiecezji.

Kategoria: Diakonia Liturgiczna

-->