Facebook

Pilotażu

 

Diecezjalna Diakonia Pilotażu Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Para odpowiedzialna: Joanna i Mirosław Puk, tel.506-120-300

Moderator diakonii ks. Krzysztof Konkol.

Diakonię Pilotażu tworzą wszystkie małżeństwa pełniące posługę pary pilotującej w nowo zawiązanych kręgach Domowego Kościoła. Spotkania diakonii są też otwarte dla małżeństw przygotowujących się do tej posługi. W ramach Diakonii Pilotażu modlimy się za pilotowane kręgi, jesteśmy dla siebie wsparciem, dzieląc się zdobytymi doświadczeniami, radościami, jak i trudnościami, wreszcie – formujemy się, poznając coraz lepiej cele pilotażu i zadania pilotów. Uzupełniamy formację o Sesję o pilotowaniu nowych kręgów.

Rolę pary pilotującej mogą pełnić wyłącznie na wniosek pary rejonowej te małżeństwa, które przeżyły Oazę Rodzin I i II stopnia, ORAR I i II stopnia oraz, w miarę możliwości, sesję o pilotowaniu. Ponadto para pilotująca powinna świadectwem swojego życia pociągnąć inne małżeństwa na drogę Domowego Kościoła prowadzącą małżonków do Boga. Zadania pary pilotującej są analogiczne do zadań pary animatorskiej (zobacz: Zasady Domowego Kościoła, pkt. 31 a, b oraz pkt. 32). Para pilotująca pełni posługę w nowym kręgu przez około dwa lata. W oparciu o gotowe materiały Domowego Kościoła (zeszyt Ewangelizacja i pilotowanie. Konspekty spotkań) prowadzi pierwsze spotkanie zapoznawcze, sześć (lub więcej, jeśli trzeba) spotkań ewangelizacyjnych zakończonych osobistym przyjęciem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a następnie dziewięć (lub więcej, jeśli trzeba) spotkań pilotażowych o formacji w Domowym Kościele zakończonych uroczystym włączeniem małżeństw do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

DDP W NASZEJ ARCHIDIECEZJI POWSTAŁA W CZERWCU  2015 ROKU.

 


-->