Facebook

Kominikowania Społecznego

Diakonia Komunikowania Społecznego Archidiecezji Gdańskiej swoją działalność rozpoczęła w roku 2006. Wtedy również ruszyły pierwsze prace nad poprzednią wersją diecezjalnej strony internetowej (obecnie dostępna tutaj).

W dniu 4 lutego 2016, po kilku latach zbierania sił, pomysłów i rąk do pracy, światło dzienne ujrzało nasze nowe dzieło – obecna strona diecezjalna, do której przeglądania i aktualizowania serdecznie zapraszamy.

Zajmujemy się szeroko pojętą komunikacją. Od wyżej wspomnianej strony, przez listy mailingowe i wszelkie kontakty, do przekazywania informacji ze szczebla ogólnokrajowego.

Formacja naszej diakonii związana jest zwykle z bardzo aktualnymi tematami, dotyczącymi Orędzi papieża na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu oraz innych podejmowanych tematów związanych bezpośrednio z komunikacją i mediami.

Raz do roku staramy się uczestniczyć również w Oazie Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego, gdzie mamy możliwość spotkania z członkami Centralnej DKS oraz z innych diecezji.
Część naszych członków udziela się również w różnych dziełach DKS na szczeblu centralnym.

Aby się z nami skontaktować napisz na adres:
——————————————————————————
Zasady i wnioski
Zasady zakładania kont www
Wniosek o założenie konta www
Wniosek może złożyć osoba posługująca we wspólnocie parafialnej lub diakonii (moderator, odpowiedzialny, animator, lub osoba upoważniona przez wyżej wspomniane).
O chęci złożenia wniosku należy poinformować osobę odpowiedzialną z ramienia DKS za zakładanie kont w Archidiecezji Gdańskiej. Obecnie jest nią Sylwia Konkol.

Terminy i miejsca spotkań:
     Raz w miesiącu. Szczegóły w Kalendarium

ODPOWIEDZIALNI:

  • administrator WWW: Marek Karpiński
    e-mail:  tel: 500 304 754
  • para odpowiedzialna: Olimpia i Paweł Ciepli
    e-mail: tel: 502 266 487
  • Moderator: ks. Piotr Nadolski
     

-->