Facebook

Miejsca wsparcia

Konkretne formy pomocy rodzinom w potrzebie – Poradnie Rodzinne (pomoc doradców życia rodzinnego, nauczycieli NPR, psychologów i innych specjalistów); Domy Samotnej Matki (wsparcie dla matek w trudnej sytuacji życiowej); Okna Życia (miejsca, gdzie bezpiecznie można zostawić dziecko, jeśli najbliżsi nie mogą się nim opiekować).

OKNA ŻYCIA

http://www.caritas.pl/caritas-w-diecezjach/4-okna-zycia

DOMY SAMOTNEJ MATKI

http://gdansk.caritas.pl/placowki/20/dom-samotnej-matki-caritas/

PORADNICTWO RODZINNE

http://www.poradnictwo.gda.pl/


-->