Facebook

Domowy Kościół

CZY MAMY TO SAMO ZDANIE NA TEN TEMAT ?
Basia Edek Muża
Małżeństwo odpowiedzialne za Domowy Kościół w Archidiecezji Gdańskiej.

O co warto prosić Ducha Świętego przed spotkaniem kręgu?
Każdy, kto jest dłużej w Domowym Kościele wie, że bez modlitwy do Ducha Świętego nie ma sensu podejmować pracy  w Winnicy Pana. Jeżeli mielibyśmy pójść posługiwać na rekolekcjach bez takiej modlitwy, głosilibyśmy ,,siebie’’.  Całą nadzieją naszego służenia jest pomoc Boża. Tak samo (wiemy z doświadczenia), że im głębsza modlitwa do Ducha Świętego na kręgu, tym spotkanie jest lepsze – pełne miłości i harmonii. Nie powinno być modlitwy, którą prowadzi sam animator, ale spontanicznie modlą się wszyscy uczestnicy. Każdy modli się o to, czego mu w tym momencie brakuje: pokój serca, poczucia Bożej obecności i miłości, dar zrozumienia słowa, dar modlitwy. Możemy też prosić o dar modlitwy uwielbienia, o dar proroctwa i o to co Duch Święty chce nam dać. Dobrze jest prosząc Ducha Świętego wyciągnąć ręce w błagalnym geście, aby stać przed Bogiem jako żebrak. Gdy wspólnota modli się przez uwielbienie Jezusa to przychodzi Duch Święty. Przychodzi też gdy modlimy się do Matki Bożej, bo Ona jest Oblubienicą Ducha Świętego. Gdzie jest Maryja tam jest Duch Święty.

 

Jaka jest różnica między Namiotem Spotkania a modlitwą osobistą?
Kiedyś jako rejonowi byliśmy na kręgu i spotkaliśmy się za stwierdzeniem:
Mój Namiot Spotkania wygląda tak… a moja modlitwa osobista tak…   W naszym Ruchu Modlitwę Osobistą nazywamy Namiotem Spotkania i jest to jedno zobowiązanie; Namiot spotkania i modlitwa osobista to jest to samo.  Oczywiście oprócz 7 zobowiązań DK modlimy się innymi modlitwami, bo jesteśmy np. w Róży Żywego Różańca, w,, Margaretce”za kapłanów, modlitwie pompejańskiej itp.  Wszystkie te modlitwy są cenne i piękne, ale nie dzielimy się nimi na części formacyjnej spotkania – dzieleniu się realizacją zobowiązań, bo nie są zobowiązaniem. 

 

Kiedy rozmowę małżonków można uznać za Dialog Małżeński(zobowiązanie)?
Po co mamy dialogować przy świeczce, jeżeli dużo rozmawiamy w ciągu dnia ? Czy możemy „ Dialog małżeński” przeprowadzić na spacerze, w samochodzie, czy kawiarni? Oryginalna nazwa Dialogu, która do dzisiaj obowiązuje w Equipes Notre Dame to „Zasiadanie”. Dobrze więc, aby nasz „Dialog” jak najczęściej przeprowadzać w domu. Nie jesteśmy wówczas rozpraszani przez otoczenie, ale skoncentrowani jak najbardziej na sobie. Jeżeli jednak wybieramy inne miejsce niż zacisze domowe, to musimy spełnić jeden podstawowy wymóg, który sprawi, że uznajemy naszą rozmowę za Dialog-Zobowiązanie. Ten wymóg to „Modlitwa do Ducha Świętego” Modlimy się o to aby Duch Święty pomógł nam rozeznać wole Bożą dla naszego małżeństwa . Wezwaniem Ducha Świętego sprawiamy, że nasz dialog staje się modlitwą, że już nie jesteśmy dwoje, ale zapraszamy Osobę Boga – Trójcę Przenajświętszą. Naszym wsparciem jest Sakrament małżeński, którego mocą możemy prosić Ducha Świętego o Dar Proroctwa. Takie podejście do dialogu sprawia, ze jako mąż i żona stajemy się dla siebie kierownikami duchowymi i rozeznajemy, jaki jest plan Boży dla naszego małżeństwa, rodziny i wspólnoty, w której jesteśmy.

 

Czego tak naprawdę ma dotyczyć „Dzielenie się życiem”?
Pierwsza część spotkania kręgu (Agapa), na której odbywa się „Dzielenie Życiem” jest
niezwykle ważna (szczególnie w młodych kręgach) a tymczasem często uważana jest za
zwyczajowy poczęstunek przy kawie czy herbacie. Ta pierwsza część spotkania jest trudnym
wyzwaniem dla kręgu a szczególnie dla animatorów, którzy mają zainspirować małżonków
do otwarcia serc przed wspólnotą. Dzielimy się wydarzeniami, które miały wpływ na naszą
jedność małżeńską, a więc wydarzeniami dotykającymi nas i naszych najbliższych. Dzielenie
życiem, dzielenie radościami i problemami sprawia, że stajemy się sobie bliscy, że stajemy
się rodziną. Opowiadamy o wydarzeniach z ostatniego miesiąca oczekując pomocy od
wspólnoty – szczególnie modlitewnej i to zaczyna się dziać już na kręgu. Każde małżeństwo
na spotkaniu kręgu powinno mieć czas i możliwość opowiedzenia o sobie w ciepłej, życzliwej
atmosferze. Kapłan, animatorzy i cały krąg poleca te wszystkie sprawy Panu Jezusowi i
Matce Bożej na wspólnej modlitwie w następnej części spotkania. Życzymy pięknego i
szczerego dzielenia się życiem.

 

Czy nasze dzieci mogą być na spotkaniu kręgu?
W zasadach DK w punkcje 2 czytamy ,że DK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Formacja małżonków odbywa się na comiesięcznych spotkaniach kręgu, wyjazdach na rekolekcje formacyjne i tematyczne.
Dzieci korzystają z formacji przygotowanej dla nich w Ruchu uczestnicząc w rekolekcjach ODB i OND. My małżonkowie spotykamy się raz w miesiącu na trzy godziny żeby pogłębić naszą relację z Bogiem i ze sobą. Trudno w pełni przeżyć ten święty czas jeżeli na kręgu obecne są dzieci. Dlatego z pożytkiem dla małżonków jest zorganizowanie opieki dla dzieci na czas naszej formacji. Spotkania kręgu nie są ucieczką od dzieci ale napełnieniem się Chrystusem i spotkaniem ze wspólnotą z którą dążymy do uświęcania naszych małżeństw. Piękną rzeczą jest dbanie o integrację małżeństw w kręgu na spotkaniach towarzyskich, wspólnych wypadach turystycznych itd. Tutaj możemy być razem z naszymi dziećmi.
Cała formacja jaką przechodzimy na kręgach i rekolekcjach ma nas uczynić uczniami Jezusa Chrystusa. Mamy się stać dobrymi katolikami, dobrym mężem i żoną, i dobrymi, mądrymi rodzicami. Dlatego mądrością naszego założyciela jest aby czas formacji na kręgu odbywał się w możliwie dobrych warunkach. Jeżeli na 3 godziny w miesiącu odchodzimy od naszych dzieci to po to aby napełnieni nauką Jezusa i Jego łaską wrócić lepszymi dla naszego potomstwa. Wiele rodzin podczas kręgu załatwia opiekę wychowawczą i gdy krąg odbywa się w jednym pokoju, to dzieci z opieką przebywają w pokoju sąsiednim.

 

 

 

 

-->