Formacja

Formacja w Ruchu Światło-Życie Celem Ruchu założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego stało się prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej. Bez dojrzałości sakramenty pozostaną nieskuteczne. Jest to zadaniem deuterokatechumenatu. Jego następstwem jest świadomość odpowiedzialności za Kościół. Formację w ruchu można podzielić na dwie podstawowe części – praca roczna i rekolekcje wakacyjne. Oaza Dzieci Bożych Do 12 roku … Czytaj dalej Formacja