16 lutego 2017

Wakacyjne Oazy Rekolekcyjne 

Ogólne informacje

Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych zmierzających do uformowania przez wzajemną służbę, zabawę, proste warunki życia oraz doświadczenie wspólnoty i wiary dojrzałego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Zasadniczym jej celem jest pogłębienie życia religijnego ze szczególnym uwzględnieniem formacji biblijno-liturgicznej i posługi apostolskiej w ramach wspólnoty parafialnej. Twórcą Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).

Terminy i rekolekcje

Informację o ośrodkach podamy w niedługim czasie. W zależności od ilości zgłoszonych osób wybór ośrodków może ulec zmianie.

Oaza Dzieci Bożych

Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej


Dla dzieci po klasie 1-3 SP
24-30.06.2017 r.

Półczno i Studzienice koło Bytowa

Koszt: 280 zł


Dla dzieci po klasie 4-6 SP
1-13.07.2017 r.

Półczno koło Bytowa

Koszt: 480 zł
Brak miejsc – zapisy na listę rezerwową.

Oaza Nowej Drogi

Dla młodzieży gimnazjalnej
Koszt: 500 zł


OND Iº
27.06-13.07.2017 r.

Po 6 klasie SP albo I gimnazjum


OND IIº
27.06-13.07.2017 r.

Po I lub II klasie gimnazjum


OND IIIº
27.06-13.07.2017 r.

Po II lub III klasie gimnazjum

Oaza Nowego Życia

Dla młodzieży od 16 lat
Koszt: 500 zł


ONŻ Iº
27.06-13.07.2017 r.

Po III klasie gimnazjum


ONŻ IIº
27.06-13.07.2017 r.

Od 17 lat i po ukończonej
formacji (10 kroków
ku dojrzałości chrześcijańskiej)


Dla studentów

Dla młodzieży od 18 lat
Koszt: 500 zł

ONŻ Iº
27.06-13.07.2017 r.

Skontaktuj się z nami

Osoby odpowiedzialne za zapisy na rekolekcje

Oazy Dzieci Bożych


Ks. Michał Moskiewski
tel.: 513-432-473
e-mail: mmoskiewski82@gmail.com
(w tytule wpisać ODB 2017)

Oazy Nowej Drogi


Małgorzata Andrulewicz
tel.: 506-124-777
e-mail: gdanskoaza@gmail.com
(w tytule wpisać OND 2017)

Oazy Nowego Życia


Klaudia Boike
tel.: 538-426-926
e-mail: gdanskoaza@gmail.com
(w tytule wpisać ONŻ 2017)

Zapisy

Wszelkie informacje dotyczące zapisów i formularz dostępny jest na stronie: Zapisy

Animatorzy

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekolekcjach jako animator prosimy skontaktuj się z Magdaleną Żywicką – tel. 662-371-517 lub gdanskoaza@gmail.com (w temacie wpisz słowo Animator).