16 lutego 2017

Wakacyjne Oazy Rekolekcyjne 

Ogólne informacje

Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych zmierzających do uformowania przez wzajemną służbę, zabawę, proste warunki życia oraz doświadczenie wspólnoty i wiary dojrzałego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Zasadniczym jej celem jest pogłębienie życia religijnego ze szczególnym uwzględnieniem formacji biblijno-liturgicznej i posługi apostolskiej w ramach wspólnoty parafialnej. Twórcą Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).

Terminy i rekolekcje

Szczegółowe informacje pojawią się na stronie internetowej w połowie marca. W zależności od ilości zgłoszonych osób wybór ośrodków może ulec zmianie.

Oaza Dzieci Bożych

Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej


ODB 1-3
23.06-29.06.2018 r.

Po 1, 2 lub 3 klasie SP
Koszt: 300 zł


ODB 4-6
02.07-15.07.2018 r.

Po 4, 5 lub 6 klasie SP
Koszt: 500 zł

Oaza Nowej Drogi

Dla młodzieży gimnazjalnej


OND Iº
29.06-15.07.2018 r.

Po 6 lub 7 klasie SP
Koszt: 550 zł


OND IIº
29.06-15.07.2018 r.

Po 7 klasie SP lub II klasie gimnazjum
Koszt: 550 zł


OND IIIº
29.06-15.07.2018 r.

Po II lub III klasie gimnazjum
Koszt: 550 zł

Oaza Nowego Życia

Dla młodzieży i studentów od 16 lat
Koszt: 550 zł


ONŻ Iº
29.06-15.07.2018 r.

Po III klasie gimnazjum
Koszt: 550 zł


ONŻ IIº
29.06-15.07.2018 r.

Od 17 lat i po ukończonej
formacji (10 kroków
ku dojrzałości chrześcijańskiej)


Dla studentów

Od 18 lat
Koszt: 550 zł

ONŻ Iº
29.06-15.07.2018 r.

Skontaktuj się z nami

Osoby odpowiedzialne za zapisy na rekolekcje

Oazy Dzieci Bożych


Justyna i Paweł Kuczyńscy
tel.: 604-121-617
e-mail: pawelkuczynski@pak.gda.pl
(w tytule wpisać ODB 2018,
a w treści podać zapytanie i nr telefonu)

Oazy Nowej Drogi


Małgorzata Andrulewicz
tel.: 506-124-777
e-mail: gdanskoaza@gmail.com
(w tytule wpisać OND 2018)

Oazy Nowego Życia


Klaudia Boike
tel.: 538-426-926
e-mail: gdanskoaza@gmail.com
(w tytule wpisać ONŻ 2018)

Zapisy

Wszelkie informacje dotyczące zapisów i elektroniczny formularz dostępny jest w zakładce zapisy.

Animatorzy

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekolekcjach jako animator prosimy skontaktuj się z Luizą Dzienisz – tel. 506-205-382 lub gdanskoaza@gmail.com (w temacie wpisz słowo Animator).