7 czerwca 2017

Zapisy

Ogólne informacje

Uczestnik zapisuje się na rekolekcje wakacyjne przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na dole strony.

Na podany przez uczestnika adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana karta zgłoszenia, którą należy podpisać i uzupełnić o opinię animatora i moderatora (w przypadku osób nie będących w żadnej wspólnoty księdza proboszcza) oraz informacje zdrowotne.

Na adres e-mail zostaną także przesłane informacje o rekolekcjach i regulamin (dostępny także tutaj).

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych osobiście bądź drogą pocztową do Parafii w Gdyni Małym Kacku. Karty można składać osobiście w godzinach urzędowania biura (od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00-17:00 i w soboty w godz. 9:00-10:00) lub w innych dniach i godzinach wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym (+48 514 577 655).

Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach jest dostarczenie wypełnionej karty do 6 czerwca 2017 roku. Karty źle wypełnione nie będą przyjmowane.

Zaliczka

Uczestnik zostaje przyjęty na rekolekcje, gdy dostarczy wypełnioną kartę zgłoszenia i wpłaci na konto zaliczkę w wysokości 100 zł. Nie przyjmujemy zaliczek w gotówce.

Dane do przelewu:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla
81-506 Gdynia, ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3
Nr konta: 77 1020 1853 0000 9102 0230 1596

W tytule przelewu należy wpisać: “OŻK 2017, stopień, Imię i Nazwisko”, np: „OŻK 2017, ONŻ I, Jan Kowalski”.