7 czerwca 2017

Zapisy

Zgłoszenie

Uczestnik zapisuje się na rekolekcje wakacyjne przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na dole strony.

Na podany przez uczestnika adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana karta zgłoszenia.

Na adres e-mail zostaną także przesłane informacje o rekolekcjach i regulamin (dostępny także tutaj).

Uczestnik zostaje przyjęty na rekolekcje, gdy dostarczy wypełnioną kartę zgłoszenia i wpłaci na konto zaliczkę

Zapisy trwają do niedzieli 26 maja 2019 r.

Zaliczka

Warunkiem zapisana na rekolekcje jest wpłata zaliczki na konto w wysokości 200 zł. Nie przyjmujemy zaliczek w gotówce.

Koszt rekolekcji to 600 zł.
Pozostałą kwotę należy przywieźć ze sobą na rekolekcje i wpłacić po przyjeździe.

Dane do przelewu

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Chrystusa Króla
81-506 Gdynia, ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3
Nr konta: 77 1020 1853 0000 9102 0230 1596

W tytule przelewu należy wpisać: “OŻK 2019, stopień, Imię i Nazwisko”, np: „OŻK 2019, ONŻ I, Jan Kowalski”.

Karta rekolekcyjna

Karta rekolekcyjna musi zawierać podpisy obojga rodziców (w przypadku uczestnika pełnoletniego wystarczy podpis samego uczestnika), oraz uzupełnioną opinię animatora i moderatora (w przypadku osób nie będących w żadnej wspólnoty księdza proboszcza lub katechety).

Rekolekcje dzieci Bożych:
Wypełnioną kartę należy przywieźć na rekolekcje.

Rekolekcje młodzieżowe (Oaza Nowej Drogi i Oaza Nowego Życia):
Wypełnioną kartę należy dostarczyć do 6 czerwca 2019 r.osobiście bądź drogą pocztową do Parafii w Gdyni Małym Kacku (81-­506 Gdynia, ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3).
Karty można składać osobiście w godzinach urzędowania biura (od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00­ – 17:00 i w soboty w godz. 9:00­ – 10:00) lub w innych dniach i godzinach wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym (+48 514 577 655).

Przed rekolekcjami do uczestników na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja o miejscu i szczegółach rekolekcji.

Infografika
Kliknij, w zdjęcie, aby zobaczyć najpotrzebniejsze informacje

Formularz zgłoszenia

W tej chwili zapisy na I turnus są już zakończone.
Na niektórych stopniach istnieje jednak możliwość dopisania pojedynczych osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za konkretne rekolekcje. Więcej informacji można odnaleźć tutaj.
Zgłoszenia na III turnus można dokonać poniżej