Dokument „O koncertach w kościołach” – komentarz diakonii liturgicznej

W tym miesiącu diakonia pochyliła się nad instrukcją Kongregacji Kultu Bożego z 1987 roku: „O koncertach w kościołach”.
Już na wstępie podkreślona jest tam rola kościoła-budynku:

Nie jest to bowiem „zwyczajne miejsce publiczne, ale święte, przeznaczone wyłącznie i na stałe do sprawowania kultu Bożego. Świątynia jest widzialnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i zapowiedzią niebiańskiego Jeruzalem, gdzie już teraz urzeczywistnia się tajemnica komunii pomiędzy Bogiem i ludźmi”.
Dlatego może on jedynie być wykorzystywany do celów, które nie sprzeciwiają się świętości miejsca. Za takie dokument uznaje koncerty muzyki sakralnej i religijnej, wyłączając z tego utwory świeckie.

Dokument stwierdza, że decyzja o pozwoleniu na koncert leży w rękach ordynariusza miejsca wydającego pozwolenie na jeden koncert. Powinien on też zadbać o rzeczy praktyczne jak nieużywanie prezbiterium przez koncertujących czy zwrócenie uwagi na właściwy ubiór czy wolny wstęp na wydarzenie.

Przeczytaj cały dokument

Kliknij w przycisk aby przejść do strony