List odpowiedzialnych za Domowy Kościół w naszej Archidiecezji w związku z pandemią

Poniżej przedstawiamy treść listu przygotowanego przez Odpowiedzialnych za Domowy Kościół w naszej Archidiecezji: Anię i Leszka Krzystoforskich oraz ks. Tomasza Knutha.

„Alleluja!

Jak już wielu z Was wie, 10 października zostały wydane przez Biskupa Jacka Jezierskiego wskazania dla naszej Archidiecezji, a w nich zapisano: „W czasie obostrzeń sanitarnych, związanych z jesienną falą epidemii, trzeba zawiesić działalność wspólnot i grup przyparafialnych.”
https://www.diecezja.gda.pl/komunikaty/6125-wskazania-bp-jacka-jezierskiego-10-pazdziernika-2020

Z wielką radością przyjęliśmy zapytania od wielu z Was i od Par Rejonowych, jak w takich warunkach przeżywać naszą formacją. Cieszymy się z Waszej troski i odpowiedzialności za wspólnotę, a także za chęć trwania w jedności 🙂

Jako ludzie wierzący mamy dawać świadectwo jedności i posłuszeństwa tym, którzy mają trud podejmowania decyzji w takich niecodziennych sytuacjach. Wspierajmy się więc nawzajem, zachęcajmy do przeżywania formacji w nieco odmiennych formach, to wymaga wysiłku, ale wierzymy, że Pan Bóg tego naszego trudu nie pozostawi bezowocnym.

Odnosząc się do poszczególnych elementów formacji przekazujemy następujące decyzje i informacje:

 1. RDW – Z uwagi na to, że centralną częścią Dni Wspólnoty zawsze była i jest nadal Eucharystia oraz wiedząc, że w wielu Rejonach Dni Wspólnoty zostały zaplanowane na niedzielę, nie odwołujemy Dni Wspólnoty, ale ograniczamy je wyłącznie do przeżywania spotkania na Mszy św. Prosimy, aby program Dnia Wspólnoty ograniczył się wyłącznie do Eucharystii z kazaniem. Nie będą się odbywały spotkania w kręgach i agapy. Ponieważ mogą wystąpić różne sytuacje w Rejonach, mamy też strefy czerwone w niektórych miejscach, może zaistnieć sytuacja, że w jakimś Rejonie Dzień Wspólnoty się nie odbędzie, dlatego też prosimy o kontakt z waszymi Parami Rejonowymi, które potwierdzą termin i miejsce RDW.

 2. Spotkania w kręgach – prosimy, aby stosownie do wskazania Biskupa nie odbywały się spotkania kręgów ani w domach, ani w salkach parafialnych. Jednak zachęcamy, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się:

  • on-line, za pośrednictwem internetu, a tam gdzie nie jest to możliwe,

  • lub w domach przeprowadzane w małżeństwie, a potem można mailowo lub telefonicznie podzielić się owocami spotkania z całym kręgiem.

 3. Rekolekcje:

  • odwołujemy rekolekcje w Dębkach w dniach od 10 do 14 listopada,

  • zawieszamy zapisy na rekolekcje w lutym w Białogórze,

  • nadal planujemy rekolekcje w przyszłe wakacje, ale zapisy rozpoczniemy pewnie po feriach zimowych tj. od 15 lutego.

 4. Pozostałe Zobowiązania – NIE ODWOŁUJEMY! ZACHĘCAMY 🙂, aby ten czas ograniczonych spotkań wykorzystać na:

  • codzienne, może nieco dłuższe spotkania z Bogiem w Namiocie Spotkania,

  • na regularne czytanie Słowa Bożego – może uda się zaplanować i przeczytać w najbliższych miesiącach np. którąś z Ewangelii, Dzieje Apostolskie lub Listy 🙂

  • spotkanie z małżonkiem a także z dziećmi na codziennej modlitwie małżeńskiej a także rodzinnej

  • Dialog Małżeński, w którym przyjrzymy się woli Bożej na najbliższy czas względem nas i naszej rodziny

  • zaplanowanie comiesięcznej reguły życia, aby owocnie i świadomie współpracować z łaską Bożą nad swoim charakterem.

Kochani wiemy, że ten czas jest trudny z uwagi na ciągle zmieniające się okoliczności i decyzje co do formacji, trwajmy więc w zaufaniu, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim a jednocześnie jest razem z nami, blisko nas i na pewno nie zostawia nas samymi. Także w trudnych, innych niż zwykle czasach Pan Bóg jest przy nas i Boża opatrzność czuwa nad wszystkim. W ostatnią niedzielę słyszeliśmy w liturgii słowa Św. Pawła „Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Niech one nam towarzyszą w każdym czasie.

Jak zwykle prosimy, aby te wiadomości przekazać wszystkim, którzy nie są na Familii czy w ogóle nie korzystają z internetu.

Pozdrawiamy Was gorąco i prosimy, zachęcajmy się nawzajem w poszukiwaniu sposobów na umacnianie naszej wiary i jedności niezależnie od okoliczności.

Właśnie na ten rok, w takich czasach, jest dla nas zachęta ze strony Ruchu, aby odmawiać Magnificat! Niepokalana prosimy naucz nas zawsze wielbić Pana!

Czcigodny Sługo Boży Księże Franciszku Blachnicki wstawiaj się za nami!

Ania i Leszek z ks. Tomaszem”