Komunikat w sprawie spotkań w kręgach DK

Poniżej przedstawiamy treść komunikatu z dnia 17 października 2020 roku przygotowanego przez Odpowiedzialnych za Domowy Kościół w naszej Archidiecezji: Anię i Leszka Krzystoforskich oraz ks. Tomasza Knutha.

„Alleluja!

Drodzy małżonkowie z Domowego Kościoła naszej Archidiecezji 🙂

W dniu wczorajszym (16.10.2020 r.) zostały wydane Wskazania duszpasterskie naszego Biskupa. W punkcie 8. Wskazań dotyczącym spotkań i katechez przyparafialnych zapisano:
„Jeśli pozwalają na to przepisy sanitarne, w danej miejscowości czy dzielnicy, można gromadzić się na spotkania w grupach, wspólnotach, dla formacji i katechezy. Patrzymy tutaj analogicznie na działalność pozaszkolną i kulturalną, którą prowadzą stowarzyszenia i instytucje.”
https://www.diecezja.gda.pl/komunikaty/6138-wskazania-duszpasterskie-biskupa-jacka-jezierskiego-16-pazdziernika-2
W związku z powyższym ocena czy spotkanie kręgu może się odbyć w mieszkaniu, domu, czy w salce katechetycznej pozostaje w gestii moderatorów i animatorów kręgów, którzy najlepiej znają sytuację w swojej miejscowości czy dzielnicy. Na rządowej stronie można zapoznać się z aktualnymi obostrzeniami dla poszczególnych stref:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Prosimy, aby przy podejmowaniu decyzji o formie spotkań w kręgu brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym z jednej strony obawy, jakie z uwagi na choroby czy wiek mogą mieć niektórzy z małżonków, a z drugiej strony przeszkody, jakie niektórzy mogą mieć w uczestniczeniu w kręgach on-line. Pamiętajmy, że we wszystkim powinna przejawiać się nasza miłość do bliźniego – AGAPE, do której nieustannie wzrastamy poprzez naszą formację. Dostrzegamy teraz szczególnie, że czasy nietypowe, nieszablonowe są testem dla naszej postawy miłości i umiejętności wychodzenia z egoizmu 🙂

Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego i opieki Niepokalanej na czas codziennej formacji.
Tak jak już prosiliśmy, pamiętajmy o modlitwie Magnificat!

Pozdrawiamy
Z Bogiem
Ania i Leszek z ks. Tomaszem”