„Dyrektorium KEP w sprawie celebracji Mszy świętej przez telewizję” – komentarz diakonii liturgicznej

W tym miesiącu diakonia liturgiczna naszej diecezji pochyliła się nad „Dyrektorium KEP w sprawie celebracji Mszy świętej przez telewizję”. Dokument zwraca uwagę na wymiar teologiczny Eucharystii, na jej wielkość i w stosunku do tego porządkuje wszystkie wskazania dotyczące transmisji. Zwraca uwagę na to, by nadawana Msza święta była wzorcowa, przygotowana nawet w szczegółach, które mogą być widoczne jedynie okiem kamery (jak gesty kapłana czy elementy stroju pod szatami liturgicznymi).

Sama ekipa techniczna odpowiedzialna za to zadanie, choć nie będąca częścią służby liturgicznej, powinna przygotować się do tego zadania także od strony duchowej i formacyjnej. Pomóc im w tym powinien koordynator od strony kościelnej, wyznaczony przez biskupa.

W kwestii samej zaś transmisji, dokument dostrzega jej zalety ewangelizacyjne czy formacyjne, lecz podkreśla, że uczestnictwo zdalne, pomimo niesionych korzyści duchowych, nie jest równie pełne, jak to fizyczne. Podkreśla jednak ważność komunii duchowej, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w zgromadzeniu.

Warto na koniec podkreślić, że dotyczy to jedynie transmisji „na żywo” – KEP nie dopuszcza retransmisji jako formy uczestnictwa.