Modlitwa w intencji śp. ks. Dominika Ambrosiewicza

Zachęcamy do włączenia się w akcję modlitwy w intencji śp. ks. Dominika Ambrosiewicza.

Prosimy Pana Boga o łaskę życia wiecznego dla śp. ks. Dominika Ambrosiewicza.
Rozpoczynamy w niedzielę 17.01.2021. o godz. 0:00. Prosimy o ciągłą modlitwę przez 24 godziny. 

Poniżej link do zapisywania się na konkretne godziny. 

Prosimy o odmówienie:

  • części Chwalebnej Różańca,
  • Koronki do Miłosierdzia Bożego
  • Modlitwy za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka. Poniżej tekst modlitwy.

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski zbawienia duszy ks. Dominika o którą najpokorniej proszę. Amen