Ingres Arcybiskupa Tadeusza Wojdy

Już w tę niedzielę, 28 marca 2021 r. o godz. 14:30 będzie miał miejsce uroczysty Ingres nowego Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC do Archikatedry Oliwskiej.

Natomiast kanoniczne objęcie Archidiecezji Gdańskiej i przedstawienie bulli papieskiej odbyło się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2021 r., w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 11.00, w 29. rocznicę ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej.

Otoczmy Księdza Arcybiskupa Tadeusza naszą modlitwą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej naszej Archidiecezji: https://www.diecezja.gda.pl/