Życzenia Świąteczne

Droga Wspólnoto!

Wchodzimy w dni, w których przeżywamy największe tajemnice naszej wiary.

Tajemnice, czyli treści przekraczające nasz rozum i zmysły. Tajemnice, które możemy jedynie poznać poprzez wiarę, towarzysząc Jezusowi i tym, którzy z nim w czasie Paschy przebywali.

Życzymy, aby Triduum Paschalne było czasem zadumy nad celem i sensem naszego życia oraz ofiary, jaka została złożona, abyśmy mogli być zbawieni.

Niech przylgnięcie do Jezusa napełni Wasze serca gotowością do niesienia swojego codziennego krzyża oraz nadzieją i radością Zmartwychwstania.

Niech szczególnie w tych dniach brzmią słowa wypowiedziane przez naszego Arcybiskupa Tadeusza Wojdę w dniu Ingresu:

Pascha zatem to nasze wyzwolenie, to nasza całkowita przemiana! Od tej chwili jesteśmy ludem odkupionym przez krew Chrystusa na krzyżu. W krzyżu Chrystusa jest nasze zwycięstwo, dlatego nie możemy uciekać od Chrystusa i Jego krzyża, ale na Nim budować całe swoje życie! Nie ulegajmy fałszywej propagandzie, że można iść za Chrystusem nie biorąc swojego krzyża, wołał kiedyś św. Jan Paweł II. Można wybierać drogę bez krzyża, ale to nie jest droga Chrystusa. Nie ma Chrystusa bez krzyża. Taki Chrystus nie istnieje. Bez krzyża pójście za Chrystusem jest ułudą.”*

Naszym Opiekunom Duchowym, Księżom Moderatorom składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii, niech Pan Bóg umacnia Wasze powołanie, pomaga nieść trudy służby Bogu i poprzez doświadczenie owoców pracy daje radość i entuzjazm.

Niech nadchodzące Święta Zmartwychwstania przemieniają nas i nasze rodziny, aby wypełniała nas wszystkich miłość do Boga i do ludzi!

Ks. Tomasz Knuth oraz Anna i Leszek Krzysztoforscy

*https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/homilie-arcybiskupa-tadeusza-wojdy/72355/abp-wojda-milosc-paschalna-jezusa-jest-najwiekszym-dobrem-czlowieka