Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego – komentarz diakonii liturgicznej – cz. 5

W rozdziale piątym OWMR podane są przepisy dotyczące wyglądu kościoła oraz jego wyposażenia. Najważniejszym punktem świątyni jest ołtarz, który powinien być jeden, o kamiennej mensie, najlepiej umieszczony na stałe w danym miejscu. Musi on także zostać poświęcony przed oddaniem do użytku. Pozostałe elementy, takie jak tabernakulum czy ambona, także mogą zostać pobłogosławione odpowiednim obrzędem z Rytuału Rzymskiego.

W ozdabianiu kościoła dokument proponuje kierować się „szlachetną prostotą”. Należy wystrzegać się zbytniego przepychu, ale dobierać sztukę sakralną tak, by kierowała myśli ludzi ku Niebu.