Nagranie kazania i ogłoszeń z Mszy Świętej w kwietniu

Poniżej zamieszczamy nagranie z Mszy Świętej Pierwszoponiedziałkowej, która odbyła się w kwietniu. Poniżej jest także zamieszczone nagranie ogłoszeń przedstawionych po Eucharystii.

Zapraszamy do słuchania!

Ramówka nagrania ogłoszeń:

0:00 Słowo Pary Diecezjalnej

10:00 Słowo Diakonii Życia

11:30 Słowo moderatora młodzieży

13:20 Słowo Jarka Szydłaka