Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego – komentarz diakonii liturgicznej – cz. 6

W tym miesiącu Diakonia Liturgiczna pochyliła się nad ostatnimi trzema rozdziałami OWMR.

W rozdziałach siódmym i ósmym opisane są sposoby doboru formularza mszalnego dla mszy zwykłych i okolicznościowych. Przepisy dokumentu precyzują, kiedy można stosować poszczególne teksty, jednak nade wszystko podkreślają, że decyzja co do ich wyboru powinna być podjęta z uwzględnieniem dobra wiernych.

W rozdziale dziewiątym zaś podkreślona jest rola biskupów jak i całego Episkopatu w adaptacji przepisów do lokalnych zwyczajów. Zaznacza się, że nim jednak jakaś zmiana zostanie wprowadzona, powinna ona zostać skonsultowana z wyższą instancją (w diecezji, w Kościele Powszechnym itp.). Zanim jednak do takowych propozycji dojdzie, należy zadbać o to, by tak świeccy jak i duchowni otrzymali odpowiednią formację liturgiczną. Zadanie to spoczywa na biskupie diecezjalnym.