Biuletyn Gorczyca nr 41

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu Gorczyca wydawanego przez Diakonię Społeczną naszej Archidiecezji. Dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Diakonii, a także poniżej:

http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/biuletyn-gorczyca/

W najnowszym numerze kolejne świadectwa i przemyślenia członków Diakonii Społecznej:

1) Oaza czy Ruch, czyli o tym, jak jest świetnie – Leszek Dubicki
2) Wezwanie do jedności – Jacek Konczal
3) Przyjaźń zagubiona – Bogdan Walenczak

Zachęcamy także do pisania artykułów – swoich przemyśleń do Gorczycy. W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z Diakonią Społeczną: diakonia.spoleczna@gmail.com