Instrukcja na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga – komentarz Diakonii Liturgicznej

W tym miesiącu Diakonia Liturgiczna rozważyła „Instrukcję na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga” z 2000 roku, wydanej przez Kongregację Nauki Wiary.

Dokument streszcza całą historię modlitw, jakie Kościół zanosi w imieniu swoich wiernych-chorych. Ukazuje sens samego choroby na kartach Starego i Nowego Testamentu – cierpienie jest złem, które dotknęło świat, aczkolwiek Bóg potrafi przez nie doprowadzić samą osobę oraz jej otoczenie do głębszego przeżywania wiary i w konsekwencji osiągnięcia zbawienia.

W samej instrukcji pokazane są też różne źródła liturgicznych modlitw o uzdrowienie, a pierwsze miejsce spośród nich zajmuje liturgia sakramentu namaszczenia chorych.

W tej perspektywie Kongregacja Nauki Wiary umieszcza często spotykane modlitwy nieliturgiczne, w których pojawia się tzw. „charyzmat uzdrowienia”. Dokument ukazuje jego ewangeliczne źródła, ale przestrzega przed mieszaniem form liturgicznych i nieliturgicznych – jest to troska o to, by te drugie nie przesłaniały nam sensu pierwszych np. by modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie nie były ważniejsze od samej Eucharystii, podczas której się odbywają. Przestrzega też przed zbytnią spektakularnością i widowiskowością takich form modlitwy.