Wskazówki dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty – komentarz Diakonii Liturgicznej

W tym miesiącu Diakonia Liturgiczna pochyliła się nad „Wskazówkami dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty”, wydanymi przez Konferencję Episkopatu Polski w 2015 roku.

Dokument od początku porządkuje kwestie, co jest egzorcyzmem, jaki istnieje w nich podział (mniejsze i większe) oraz do kogo należy ich sprawowanie. Zaznacza, że choć biskup i wyznaczony przez niego prezbiter są jedynymi władnymi do sprawowania rytuału egzorcyzmu większego, to jednak każdy z nas ma prawo odmawiać modlitwy o uchronienie od złego ducha (np. modlitwa do św. Michała Archanioła).

Dokument wskazuje na też to, by unikać szukania sensacji oraz traktowania samej posługi tak, jakby się mówiło o czynności magicznej czy zabobonnej. Podkreśla, że posługa nie kończy się na samym uwolnieniu cierpiącego człowieka od złego ducha, ale także na doprowadzeniu go do Jezusa Chrystusa i przyjęcia Go jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela.

W ostatnim punkcie, biskupi zauważają potrzebę Nowej Ewangelizacji, która „skieruję uwagę współczesnego człowieka ku Chrystusowi, Który jest jedyną odpowiedzią na zmagania dzisiejszego świata oraz jedynym źródłem prawdy i życia”.