Komentarz Diakonii Liturgicznej

Diakonia liturgiczna od tego miesiąca zdecydowała się na rozważanie kolejnych fragmentów książki „Duch Liturgii” autorstwa papieża-seniora Benedykta XVI. W dziele tym zawartych jest wiele przemyśleń, dlatego z każdego rozdziału chcielibyśmy podzielić się tym, co nas w nich najbardziej dotknęło.

W rozdziale pierwszym zwróciły naszą uwagę rozważania na temat związku kultu, prawa i etosu – jak każde z tych trzech wpływa na inne oraz jak wyraża się w życiu narodu. Papież-senior zauważa, że każdy system, nawet ten odrzucający Boga, tworzy swoje własne rytuały mające przedstawić prowadzące nim idee oraz samo zaspokoić ich potrzeby.

W rozdziale drugim poruszyły nas słowa: „Możemy stwierdzić, że celem zarówno kultu, jak i całego stworzenia jest to samo: przebóstwienie, świat wolności i miłości”. Papież-senior zwraca tym uwagę na fakt, że człowiek został stworzony do miłości.