Komentarz Diakonii Liturgicznej – cz.3

Diakonia liturgiczna tym razem zdecydowała się na rozważanie kolejnych fragmentów książki „Duch Liturgii” autorstwa papieża-seniora Benedykta XVI.

W rozdziale drugim części drugiej papież Benedykt zwraca szczególną uwagę to, jak świątynia chrześcijańska stanowi rozwinięcie budowy synagogi. Jak miejsce przechowywania Tory, namiastki Arki Przymierza stojącej Świątyni Jerozolimskiej, zostało zastąpione przez ołtarz, a „katedra Mojżesza” – miejsce czytania Tory i nauczania rabina – przekształciło się w ambonę oraz tron biskupa. Papież podkreśla też znaczenie zwrócenia ołtarza, celebransa oraz ludu ku Wschodowi. Ma to bogatą symbolikę: zwrócenie ku Chrystusowi jako Wschodzącemu Słońcu, łączącym Niebo z ziemią.

W kolejnym rozdziale Benedykt XVI jeszcze mocniej rozwija tę myśl oraz zauważa, że abstrakcyjne myślenie świata zachodniego doprowadziło do utraty znaczenia tego znaku. Ponieważ jednak Wschód i Krzyż były zawsze w świadomości chrześcijan jednością, papież proponuje więc, by namiastką tego Orientu stał się właśnie krzyż stojący na ołtarzu. Dokładnie takie zalecenie papież wydał w listopadzie 2007 roku.