II Diecezjalna Kongregacja Odpowiedzialnych

O Diecezjalnej Kongregacji Odpowiedzialnych czytamy w statucie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie w paragrafie 26:
 
  1. Diecezjalna Kongregacja Diakonii gromadzi członków DIAKONII z diecezji, podejmując sprawy wynikające z życia Ruchu Światło-Życie na terenie diecezji.
  2. Moderator Diecezjalny zwołuje nie rzadziej niż raz na trzy lata Diecezjalną Kongregację Diakonii i jej przewodniczy.
  3. Liczbę uczestników Diecezjalnej Kongregacji Diakonii oraz sposób ich powoływania określa Diecezjalna Diakonia Jedności.
W naszej diecezji I Diecezjalna Kongregacja Odpowiedzialnych odbyła się w Warzenku w czerwcu 2018 roku. 
 
Pandemia utrudniła organizację II Diecezjalnej Kongregacji Odpowiedzialnych (II DKO) w minionym roku – niemniej już czas, by ona się odbyła.
 
A zatem:
 
  • II DKO odbędzie się w dniach 9-12 czerwca 2022 roku w Białogórze w ośrodku rekolekcyjnym diecezji pelplińskiej https://www.dombialogora.pl/

  • II DKO ma kilka celów a wśród nich: powołanie do istnienia diecezjalnego oddziału Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie.

  • Będą z nami zaproszeni goście ze swoimi prelekcjami. Odwiedzi nas Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański. Będzie także czas na modlitwę i pracę w małych grupach, czas budowania relacji i czas przemyśleń.

  • Więcej informacji na stronie: II Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej

Całą Wspólnotę Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej prosimy o modlitwę w intencji II DKO, aby był to czas usłyszenia Ducha Świętego i Jego przekazu dla Naszej Wspólnoty.