Zaproszenie Diecezjalnej Diakonii Muzycznej

Diecezjalna Diakonia Muzyczna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do współpracy wszystkich w jakikolwiek sposób posługujących muzycznie w parafii i w Ruchu (obecnie lub w przeszłości), jak również osoby, które nigdzie nie posługują, a chciałyby służyć muzycznie. Jeśli formujesz się w gałęzi młodzieżowej, dorosłych lub w rodzinnej (w Domowym Kościele) i przeżyłeś przynajmniej jedne rekolekcje oazowe OND, ONŻ lub ORAR to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Również młodzież i dorośli, którzy nie należą do Ruchu Światło-Życie, a biorą czynny udział w grupach muzycznych działających przy parafiach mogą skorzystać z organizowanych przez nas Muzycznych Dni Skupienia.

Jak działamy i gdzie możesz nam pomóc:

 1. Baza kontaktów – budujemy listę kontaktów do osób posługujących muzycznie w swoich parafiach oraz posługujących muzycznie w naszym ruchu. W szczególności poszukujemy Ciebie:
 • jeśli jesteś członkiem zespołu/chóru/scholi parafialnej albo jesteś za niego odpowiedzialnym.
 • jeśli służysz jako animator muzyczny na różnych rekolekcjach dowolnej gałęzi Ruchu Światło-Życie,
 • jeśli jesteś członkiem innej diakonii, ale służysz w niej muzycznie (np. Diakonia Modlitwy),
 • jeśli jesteś organistą.

Dochodzą do nas głosy, że trudno jest (np. w rejonach) znaleźć muzycznych/zespoły/schole do obstawy Rejonowych Dni Wspólnoty, czuwań, rekolekcji, Eucharystii – chcemy to zmienić!

 1. Muzyczne dni skupienia – (pierwsze już 8 października 2022 w godzinach 9:45 – 17:00, więcej informacji tutaj: https://gdansk.oaza.pl/events/muzyczne-dni-skupienia/) chcemy budować przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób w dowolny sposób posługujących muzycznie i jednocześnie dbać o formacje muzyczną w sposób jak najmniej kolidujący i odrywający od naszych codziennych posług. Z tego względu 3 lub 4 razy w roku będziemy organizować dzień skupienia, na którym będziemy poruszać tematy związane ściśle z naszą posługą. Nie zabraknie informacji o Eucharystii, Liturgii Godzin i innych rodzajach posług w świecie muzycznym. W szczególności pragniemy dawać pomoc, materiały i narzędzia tym osobom, które służą w swoich parafiach i innych diakoniach, a nie mają czasu włączać się całkowicie w pracę w Diecezjalnej Diakonii Muzycznej.

 2. Diakonijny zespół wokalno-instrumentalny – jeśli masz większe możliwości czasowe zapraszamy do przyłączenia się do zespołu diakonijnego, którego głównymi zadaniami są oprawy muzyczne wydarzeń Ruchu Światło-Życie na szczeblu diecezjalnym. Skontaktuj się z nami jeśli śpiewasz i/lub grasz na jakimś instrumencie i chciałbyś wspólnie z nami podejmować posługę w diakonijnym zespole. Zespół organizuje swoje dodatkowe próby – zwykle w piątki poprzedzające daną oprawę muzyczną (w zależności od potrzeb ilość prób może być większa).

Jak się z nami skontaktować:

 • pocztą elektroniczną na adres: ddmuzgda@gmail.com
 • telefonicznie gałąź młodzieżowa i dorosłych: Weronika Ożarowska tel. 508 303 532; Joanna Brzezińska tel. 507 307 742;
 • telefonicznie gałąź rodzinna (DK) i dorosłych: Iwona Bielińska tel. 882 018 586 i Tomasz Bieliński tel. 503 425 282;
 • telefonicznie do księdza opiekuna: ks. Arkadiusz Kosznik tel. 514 892 939