Rekolekcje – Budowanie więzi w małżeństwie

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje dla małżonków:
 
Temat: Budowanie więzi w małżeństwie.
Data:10-13 listopada 2022.
Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
Pronobisa 6a, 84-100 Swarzewo.
Koszt:
1) osoba dorosła, dzieci powyżej 11 lat – 360 zł;
2) dziecko 3 – 11 lat – 240 zł;
3) dziecko do 3 lat – 150 zł.
W mailu prosimy podać imiona i nazwisko małżonków, datę zawarcia związku małżeńskiego, informację o formacji w Domowym Kościele (przeżyte rekolekcje) oraz imiona i wiek dzieci, które będą uczestniczyć w rekolekcjach.
 
 
Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,18). Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. To On wymyślił małżeństwo i zaprasza nas do dbania o tę niepowtarzalną relację, jaka jest między małżonkami. Sakrament objawia się w WIĘZI, jaka łączy małżonków od momentu złożenia sobie wzajemnie, przed
Bogiem, przysięgi małżeńskiej. Przysięga zapoczątkowuje MY, które tworzy się i rozwija przez cały czas trwania małżeństwa.
 
W czasie rekolekcji będziemy pracować nad doskonaleniem więzi małżeńskiej w sferach psychiki, ciała i ducha, gdyż każdy z nas jest całością psycho-fizyczno-duchową. Warto przyjechać i poznać, jak piękny plan dla Waszej relacji ma Bóg.
 
Diakonia Życia