Ankieta dotycząca Litrugii Godzin w Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej

Jako Diecezjalna Diakonia Modlitwy Archidiecezji Gdańskiej oraz Diecezjalna Diakonia Muzyczna postanowiliśmy dołożyć starań, aby modlitwa Liturgią Godzin była bardziej rozpowszechniona w Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji. Tzw. Brewiarz, obok liturgii Mszy Świętej i sakramentów, jest częścią oficjalnego kultu Kościoła Katolickiego, do której odprawiania zobowiązani są duchowni, a zaproszeni wszyscy wierni. Praktyka modlitwy uświęcenia każdej pory dnia jest mocno zakorzeniona i uzasadniona w Tradycji Kościoła oraz Piśmie Świętym. W związku z tym mamy do ciebie 5 krótkich pytań ankietowych, aby dobrać odpowiednie środki do promocji Liturgii Godzin dostosowane do potrzeb członków Ruchu w naszej Archidiecezji. Jeśli jesteś spoza ruchu, również wypełnij ankietę klikając na przycisk poniżej tekstu.
 
Ankieta jest anonimowa i jednorazowa z możliwością edytowania swoich odpowiedzi.
 
Prosimy, aby rozesłać link do ankiety po swoich kręgach, wspólnotach młodzieżówki i dorosłych oraz katolickich grupach i konwersacjach niezwiązanych z Ruchem Światło-Życie
 
Wojciech Kęsy wraz z DDM i DDMuz