Diakonie

  • Aktualności
  • O diakoniach

Szczególną rolę w Ruchu Światło – Życie pełnią diakonie. Są to grupy zajmujące się konkretną, wyspecjalizowaną posługą. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych diakonii. 

Dane kontaktowe do poszczególnych diakoni znajdują się w zakładce Kontakty

Głównym zadaniem Diakonii Jedności jest służba w budowaniu jedności Ruchu w diecezji. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale jest też ogniwem centralnym, zespalającym wszystko.

W skład diecezjalnej Diakonii Jedności wchodzą osoby reprezentujące wszystkie środowiska Ruchu w diecezji: moderator diecezjalny, moderatorzy i odpowiedzialni za poszczególne gałęzie Ruchu oraz moderatorzy i odpowiedzialni za poszczególne diakonie.

 

Spotkania odbywają się 2 razy do roku w celu ustalenia najważniejszych kwestii. 

Sekcja w budowie.

Głównym zadaniem Diakonii Formacji Diakonii jest odpowiednie przygotowanie animatorów do służby we wspólnotach młodzieżowych. Dlatego organizujemy raz na kwartał Szkołę Animatora. Dbamy również o formację własną animatorów.

 

Zapraszamy do włączenia się w naszą diakonię osoby po pełnej formacji.

Diakonia Komunikowania Społecznego zajmuje się obsługą mediów społecznościowych, a także wszystkim, co związane jest z naszą stroną internetową (na której właśnie jesteś).

 

Do naszej diakoni zapraszamy osoby, które zajmują się szeroko pojętą informatyką, grafiką, wstawianiem postów na facebooka, redagowaniem treści na stronę, ale także te osoby, które chciałby się nauczyć jak to robić.

 

Spotkania mamy w każdy 2. wtorek miesiąca o godz. 19:15 w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni - Karwinach

Diakonia Liturgiczna powołana jest do posługi dbania o liturgię na każdym poziomie - czy to w parafii, gdzie posługuje wspólnota, czy na rekolekcjach czy w końcu na szczeblu diecezjalnym. Nasza formacja oparta jest o poznawanie dokumentów liturgicznych Kościoła i właściwe ich zrozumienie, tak aby przepisy nie były tylko martwymi literami i by przez bezmyślne trzymanie się ich nie zgubić tego, co najistotniejsze - obcowania z Bogiem i "przedsmaku czekającej zbawionych liturgii niebiańskiej".

 

Do naszej diakonii zapraszamy wszystkich, bowiem jako Ruch jesteśmy szczególnie nastawieni na wdrażanie ze zrozumieniem posoborowej odnowy liturgicznej. Szczególnie zachętę tę kierujemy do osób już posługujących w parafiach czy dekanatach lub prostu chcących bliżej poznać liturgię. Nie jest przy tym wymagana jakaś szczególna jej znajomość - w końcu wszyscy uczestniczymy w diakonii, by ją lepiej poznać.

 

Spotkania odbywają się tradycyjnie w 4. poniedziałek miesiąca w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Zaczynają się uczestnictwem w parafialnej Eucharystii o 18:00, po której mamy własne spotkanie. Ponieważ w wyjątkowych sytuacjach to może ulec zmianie, prosimy wszystkich zainteresowanych o wcześniejszy kontakt z osobami odpowiedzialnymi w celu potwierdzenia terminu.

Sekcja w budowie.

Sekcja w budowie.

Sekcja w budowie.

Sekcja w budowie.

Sekcja w budowie.

Zainspirowani potrzebą świadectwa w życiu społecznym i politycznym szukamy drogi do mądrego zaangażowania i budowanie dobra wspólnego dla wszystkich Polaków.

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/

Diakonia Tańca zajmuje się modlitwą uwielbienia przez taniec (modlitwa całym ciałem) Jednocześnie staramy się krzewić Nową Kulturę poprzez radosne chrześcijaństwo propagując zabawy bez alkoholu.

 

Skupiamy wszystkich chętnych, ze wszystkich wspólnot jak i nie zrzeszonych bez ograniczeń wiekowych. Działamy zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło - Życie.

 

Spotkania diakonii odbywają się w każdy 2. poniedziałek i 4. wtorek miesiąca o godz. 19:00 w oratorium przy parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi (ul. Dąbrowskiego 26).

Charyzmatem Diakonii Wyzwolenia jest głoszenie z mocą „Ewangelii Wyzwolenia”. Istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji. Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, słowa Bożego. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka – osoby! (ks. F. Blachnicki).

 

Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Tylko w Nim możemy być prawdziwie wolni. A będąc Chrystusowymi uczniami jesteśmy również powołani do uczestnictwa w Jego misji, której istotą jest wyzwalanie człowieka.

To zadanie chce podejmować Krucjata Wyzwolenia Człowieka, głosząc naukę Jezusa i Jego prawdę.

Diakonia życia wspiera promocję życia ludzkiego, rozumianego jako Dar Boga, od poczęcia do naturalnej śmierci. Podejmujemy również tematy teologii ciała, jedności małżeńskiej, rodzicielstwa, płodności oraz życia zgodnie z Charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Chcemy głosić Dobrą Nowinę o życiu, ciele, miłości! 

Nasze działania to przede wszystkim akcje modlitewne i formacyjne, takie jak: rekolekcje tematyczne, Dzień Świętości Życia, Dzień Dziecka Utraconego, Duchowa Adopcja i inne.

Ponad to w ramach diakonii przechodzimy własną formację oraz zdobywamy wiedzę w zakresie bioetyki, teologii ciała i innych współczesnych wyzwań dla Życia.

Jeśli czujesz, że Diakonia Życia to Twoje miejsce w Ruchu Światło - Życie to zapraszamy na spotkania: 1. sobota każdego miesiąca, zaczynamy o godz 15:00 Eucharystią w kaplicy http://rumia.esalezjanie.pl, po niej spotkanie formacyjne w Oratorium św. Dominika Savio (kawiarenka). Diakonia Życia jest otwarta na wszystkich członków Ruchu.

Czekamy na młodzież, dorosłych i małżonków!

UWAGA-Młodzi!

Was zapraszamy szczególnie! Krytycznie potrzebujemy waszego spojrzenia, energii i pomysłów. W was jest mnóstwo ŻYCIA i w Diakoni Życia czekamy na Was i już za Wami tęsknimy.

Jest dużo dobrego do zrobienia!