Diakonie

Szczególną rolę w Ruchu Światło – Życie pełnią diakonie. Są to grupy zajmujące się konkretną, wyspecjalizowaną posługą. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych diakonii. 

Dane kontaktowe do poszczególnych diakoni znajdują się w zakładce Kontakty

Głównym zadaniem Diakonii Jedności jest służba w budowaniu jedności Ruchu w diecezji. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale jest też ogniwem centralnym, zespalającym wszystko.

W skład diecezjalnej Diakonii Jedności wchodzą osoby reprezentujące wszystkie środowiska Ruchu w diecezji: moderator diecezjalny, moderatorzy i odpowiedzialni za poszczególne gałęzie Ruchu oraz moderatorzy i odpowiedzialni za poszczególne diakonie.

 

Spotkania odbywają się 2 razy do roku w celu ustalenia najważniejszych kwestii. 

Sekcja w budowie.

Głównym zadaniem Diakonii Formacji Diakonii jest odpowiednie przygotowanie animatorów do służby we wspólnotach młodzieżowych. Dlatego organizujemy raz na kwartał Szkołę Animatora. Dbamy również o formację własną animatorów.

 

Zapraszamy do włączenia się w naszą diakonię osoby po pełnej formacji.

Diakonia Komunikowania Społecznego zajmuje się obsługą mediów społecznościowych, a także wszystkim, co związane jest z naszą stroną internetową (na której właśnie jesteś).

Do naszej diakoni zapraszamy osoby, które zajmują się szeroko pojętą informatyką, grafiką, wstawianiem postów na facebooka, redagowaniem treści na stronę, ale także te osoby, które chciałby się nauczyć jak to robić.

Spotkania mamy w każdy 2. wtorek miesiąca o godz. 18:00 w Parafii św. Judy Tadeusza w Gdańsku - Łostowicach 

Diakonia Liturgiczna powołana jest do posługi dbania o liturgię na każdym poziomie - czy to w parafii, gdzie posługuje wspólnota, czy na rekolekcjach czy w końcu na szczeblu diecezjalnym. Nasza formacja oparta jest o poznawanie dokumentów liturgicznych Kościoła i właściwe ich zrozumienie, tak aby przepisy nie były tylko martwymi literami i by przez bezmyślne trzymanie się ich nie zgubić tego, co najistotniejsze - obcowania z Bogiem i "przedsmaku czekającej zbawionych liturgii niebiańskiej".

 

Do naszej diakonii zapraszamy wszystkich, bowiem jako Ruch jesteśmy szczególnie nastawieni na wdrażanie ze zrozumieniem posoborowej odnowy liturgicznej. Szczególnie zachętę tę kierujemy do osób już posługujących w parafiach czy dekanatach lub prostu chcących bliżej poznać liturgię. Nie jest przy tym wymagana jakaś szczególna jej znajomość - w końcu wszyscy uczestniczymy w diakonii, by ją lepiej poznać.

 

Spotkania odbywają się tradycyjnie w 4. poniedziałek miesiąca w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Zaczynają się uczestnictwem w parafialnej Eucharystii o 18:00, po której mamy własne spotkanie. Ponieważ w wyjątkowych sytuacjach to może ulec zmianie, prosimy wszystkich zainteresowanych o wcześniejszy kontakt z osobami odpowiedzialnymi w celu potwierdzenia terminu.

Sekcja w budowie.

Diecezjalna Diakonia Muzyczna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do współpracy wszystkich w jakikolwiek sposób posługujących muzycznie w parafii i w Ruchu (obecnie lub w przeszłości), jak również osoby, które nigdzie nie posługują, a chciałyby służyć muzycznie. Jeśli formujesz się w gałęzi młodzieżowej, dorosłych lub w rodzinnej (w Domowym Kościele) i przeżyłeś przynajmniej jedne rekolekcje oazowe OND, ONŻ lub ORAR to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Również młodzież i dorośli, którzy nie należą do Ruchu Światło-Życie, a biorą czynny udział w grupach muzycznych działających przy parafiach mogą skorzystać z organizowanych przez nas Muzycznych Dni Skupienia.

Jak działamy i gdzie możesz nam pomóc:

  1. Baza kontaktów – budujemy listę kontaktów do osób posługujących muzycznie w swoich parafiach oraz posługujących muzycznie w naszym ruchu. W szczególności poszukujemy Ciebie:
  • jeśli jesteś członkiem zespołu/chóru/scholi parafialnej albo jesteś za niego odpowiedzialnym.
  • jeśli służysz jako animator muzyczny na różnych rekolekcjach dowolnej gałęzi Ruchu Światło-Życie,
  • jeśli jesteś członkiem innej diakonii, ale służysz w niej muzycznie (np. Diakonia Modlitwy),
  • jeśli jesteś organistą.

Dochodzą do nas głosy, że trudno jest (np. w rejonach) znaleźć muzycznych/zespoły/schole do obstawy Rejonowych Dni Wspólnoty, czuwań, rekolekcji, Eucharystii – chcemy to zmienić!

  1. Muzyczne dni skupienia – (pierwsze już 8 października 2022 w godzinach 9:45 – 17:00, więcej informacji tutaj: https://gdansk.oaza.pl/events/muzyczne-dni-skupienia/) chcemy budować przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób w dowolny sposób posługujących muzycznie i jednocześnie dbać o formacje muzyczną w sposób jak najmniej kolidujący i odrywający od naszych codziennych posług. Z tego względu 3 lub 4 razy w roku będziemy organizować dzień skupienia, na którym będziemy poruszać tematy związane ściśle z naszą posługą. Nie zabraknie informacji o Eucharystii, Liturgii Godzin i innych rodzajach posług w świecie muzycznym. W szczególności pragniemy dawać pomoc, materiały i narzędzia tym osobom, które służą w swoich parafiach i innych diakoniach, a nie mają czasu włączać się całkowicie w pracę w Diecezjalnej Diakonii Muzycznej.

  2. Diakonijny zespół wokalno-instrumentalny – jeśli masz większe możliwości czasowe zapraszamy do przyłączenia się do zespołu diakonijnego, którego głównymi zadaniami są oprawy muzyczne wydarzeń Ruchu Światło-Życie na szczeblu diecezjalnym. Skontaktuj się z nami jeśli śpiewasz i/lub grasz na jakimś instrumencie i chciałbyś wspólnie z nami podejmować posługę w diakonijnym zespole. Zespół organizuje swoje dodatkowe próby – zwykle w piątki poprzedzające daną oprawę muzyczną (w zależności od potrzeb ilość prób może być większa).

Sekcja w budowie.

Sekcja w budowie.

Sekcja w budowie.

Zainspirowani potrzebą świadectwa w życiu społecznym i politycznym szukamy drogi do mądrego zaangażowania i budowanie dobra wspólnego dla wszystkich Polaków.

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/

Diakonia Tańca zajmuje się modlitwą uwielbienia przez taniec (modlitwa całym ciałem) Jednocześnie staramy się krzewić Nową Kulturę poprzez radosne chrześcijaństwo propagując zabawy bez alkoholu.

 

Skupiamy wszystkich chętnych, ze wszystkich wspólnot jak i nie zrzeszonych bez ograniczeń wiekowych. Działamy zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło - Życie.

 

Spotkania diakonii odbywają się w każdy 2. poniedziałek i 4. wtorek miesiąca o godz. 19:00 w oratorium przy parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi (ul. Dąbrowskiego 26).

Charyzmatem Diakonii Wyzwolenia jest głoszenie z mocą „Ewangelii Wyzwolenia”. Istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji. Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, słowa Bożego. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka – osoby! (ks. F. Blachnicki).

 

Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Tylko w Nim możemy być prawdziwie wolni. A będąc Chrystusowymi uczniami jesteśmy również powołani do uczestnictwa w Jego misji, której istotą jest wyzwalanie człowieka.

To zadanie chce podejmować Krucjata Wyzwolenia Człowieka, głosząc naukę Jezusa i Jego prawdę.

Diakonia życia wspiera promocję życia ludzkiego, rozumianego jako Dar Boga, od poczęcia do naturalnej śmierci. Podejmujemy również tematy teologii ciała, jedności małżeńskiej, rodzicielstwa, płodności oraz życia zgodnie z Charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Chcemy głosić Dobrą Nowinę o życiu, ciele, miłości! 

Nasze działania to przede wszystkim akcje modlitewne i formacyjne, takie jak: rekolekcje tematyczne, Dzień Świętości Życia, Dzień Dziecka Utraconego, Duchowa Adopcja i inne.

Ponad to w ramach diakonii przechodzimy własną formację oraz zdobywamy wiedzę w zakresie bioetyki, teologii ciała i innych współczesnych wyzwań dla Życia.

Jeśli czujesz, że Diakonia Życia to Twoje miejsce w Ruchu Światło - Życie to zapraszamy na spotkania: 1. sobota każdego miesiąca, zaczynamy o godz 15:00 Eucharystią w kaplicy http://rumia.esalezjanie.pl, po niej spotkanie formacyjne w Oratorium św. Dominika Savio (kawiarenka). Diakonia Życia jest otwarta na wszystkich członków Ruchu.

Czekamy na młodzież, dorosłych i małżonków!

UWAGA-Młodzi!

Was zapraszamy szczególnie! Krytycznie potrzebujemy waszego spojrzenia, energii i pomysłów. W was jest mnóstwo ŻYCIA i w Diakoni Życia czekamy na Was i już za Wami tęsknimy.

Jest dużo dobrego do zrobienia!